Sakkaku (illusion), 1994, 24 X 20, Polaroid Polacolor 20X24 print with applied mixed media